Jiujitsun harrastamista voi aloittaa kuka tahansa ja se sopii taistelulajina ihan kaikille. Liikunnalliset rajoitteet ja ikä, eikä myöskään kamppailulajien lajikokemus ei ole este lajin aloittamiseen. Toisin kuin muut kamppailulajit, jiujitsussa ei lyödä eikä potkita.

Jiujitsun perusteet

Jiujitsu perustuu siihen, että kontrolloidaan vastustajaa ja yritetään saada vastustaja johonkin lopetuspositioon. Miten jujutsu toimii, on niin että vastustaja yritetään saada maahan, jotta sen suurimmat voimantuotto lihakset saadaan heikommaksi. Vastustaja yritetään saada asentoon, jossa vastustajaa voidaan kontrolloida täysin ja hänen päälihaksensa ja voima saadaan siirrettyä paikkaan, että oma voiman käyttö pysyy hyvänä. Alun perin jiujitsussa on ollut pääsääntönä se, että asento on ideaalinen lyömiselle vaikkakin nykypäivän jiujitsussa ei harrasteta lyömistä. Se, että ottelu aloitetaan usein pystyssä, perustuu juurikin voimankäyttöön ja toisen alistamiseen siinä. Maassa se, joka kontrolloin, on selkeästi aina vahvemmassa asemassa kuin se, ketä kontrolloidaan, sillä ero kumpi pystyy käyttämään kaiken kapasiteettinsa voimankäytön suhteen, on usein ylivoimainen. Se miten se, josta kontrolloidaan löytää paikkoja, miten karata kontrolloinnista. Toisin kuin muissa lajeissa, jiujitsussa on siis erittäin tärkeää se, miten käyttäydytään ja itä tehdään siinä tilanteessa, kun huomataan kontrolloinnin kautta, kumpi tekee ja mitä. Siksi sen harrastaminen eroaa myös suuremmasta osasta muita lajeja ja kamppailu sekä taistelulajeja, koska sen teknisyys on aivan toista luokkaa. Siinä ei pystytä poistumaan kontrolloinnista niin kuin esimerkiksi pystyottelussa, jossa usein voidaan vain irrottaa ja ottaa etäisyyttä. Jiujitsussa ja lukkopainissa on löydettävä vastustajan taktiikka ja sen kautta nopeasti päättämään omat peliliikkeensä tulevan varalle. Siinä pitää osata ennakoida monen liikkeen edelle mitä vastustaja aikoo ja mitä hän lähtee kokeilemaan ja muokata sen mukaan omaa suunnitelmaa. Varsinkin kauaskantoista suunnitelmaansa. Jiujitsua voi siis todella verrata muun muassa shakkiin, sillä yksi liike ei merkkaa lähes mitään vaan koko liikkeiden jana merkitsee. Se mitä tekee yhden sekunnin aikana, pitää olla jokin sellainen liike, joka tavoittelee lopetusta.

Kilpailu ja pistejärjestelmä

Kilpailemiseen asti jiujitsua voidaan harrastaa epäsäännöllisenä harrastuksena tai joka päiväisenä elämäntapana. Kuristus, nivellukko tai muu lopetus on niitä keinoja, joilla kilpailutilanteessa voittaja lopetetaan. Tarkoitus on saada vastustaja taputtamaan ja lopettamaan pelin. Jos taputusta ei tule, se kumpi kontrolloi vastustajaa voittaa ja pisteitä kertyy ohituksista, alas viennistä, eri positioista. Sivu kontrolli, selkä kontrolli ja takakontrolli sekä päällä kontrollointi on positioita, joista posteitä kertyy paljon. Kaikki pisteet saadaan siitä, jos positio on saatu pidettyä yli kolme sekunti, joten lyhyistä pidoista ja kontrolloinnista ei pisteitä vielä heru. Pisteiden lypsäminen tarkoittaa sitä, että kontrollista poistuminen ja siihen takaisin meno kerryttää samasta kontrolloinnista lisää pisteitä, mutta tämä sääntö riippuu siitä liitosta minkä sääntöjen alla kirjoitetaan. Pisteytys on yleensä yksi piste per positioita, alas viennistä saa kaksi pistettä. Ohituksesta saa kolme pistettä, kontrolloinnissa ADCC liiton pistesääntöjen mukaan päällä kontrolloinnista saa kaksi pistettä ja selkä kontrolloinnista saa kolme, sivu kontrollista ei saa erillistä pistettä, jos mukana ei ole polvea mahan päällä. Mutta sivu kontrolliin pääseminen on ohitus ja silloin siitä kertyy ohituksen pisteitä. Kontrollia kannattaa vaihdella siis jatkuvasti kolmen sekunnin pisteiden kertymisen jälkeen, koska pisteitä ei tule kertymään lisää samasta kontrollista enempää mitä kauemmin siinä ollaan. Saman asennon ja positioinen pitäminen ei ole kovin järkevää ja lopetusta kannattaa aina hakea.